Bevolking

Op 1 januari 2019 had de wijk Apeldoorn Zuid 18.691 inwoners verdeeld over ongeveer 8.900 huishoudens. Er zijn ongeveer 4.400 gezinnen. De totale oppervlakte, inclusief de niet primair voor bewoning bestemde delen, is 6,242 km², de bevolkingsdichtheid bedraagt 2.896 inwoners/km².[2]

Geschiedenis

Oorspronkelijk bestond het gebied uit buurtschappen en landbouwgronden, die in de loop van de 20e eeuw werden opgenomen in de zich uitbreidende woonbebouwing van Apeldoorn. De wijk is een van de oudere Apeldoornse stadswijken, een groot aantal woningen dateert van voor de Tweede Wereldoorlog.

Buurten

Volgens de indeling van de gemeente Apeldoorn behoort Apeldoorn Zuid tot stadsdeel Zuidwest. Apeldoorn Zuid is onderverdeeld in de volgende buurten: 

Brummelhof 

Brummelhof    is een oudere buurt direct aan de zuidzijde van het station van Apeldoorn.

Vogelkwartier

Het Vogelkwartier of de Vogelbuurt    is de oudste buurt in Apeldoorn Zuid en dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. Het Vogelkwartier heeft het karakter van een oude arbeidersbuurt met oude arbeiderswoningen. Men beschouwt de wijk enigszins als een arbeidersbuurt. In het Vogelkwartier bevindt zich het winkelcentrum "Hart van Zuid". Hier zijn onder andere twee supermarkten gevestigd, waaronder (sinds maart 2016) de grootste Turkse   supermarkt van Nederland.        

Staatsliedenkwartier 

Het Staatsliedenkwartier is een   arbeidersbuurt   die zich onder andere kenmerkt door de aanwezigheid van flatgebouwen en diverse langgerekte vijvers. In het Staatsliedenkwartier bevindt zich een winkelcentrum Kayershof.

Het Staatsliedenkwartier was een van de minst welvarende buurten van Apeldoorn en mede daarom heeft de gemeentelijke overheid er, net als in het Vogelkwartier en in het Componistenkwartier, initiatieven op sociaal vlak ontplooid.

De buurt is sterk    multicultureel  en kent onder andere een   Molukse   gemeenschap. Zij richtten de   Bethel Kerk   op in 1964. Het karakteristieke kerkgebouw bevindt zich aan de Kayersdijk, aan de kop van een van de vijvers aan de Colijnstraat. Dit gebouw is in 2013 verkocht aan een uitvaartorganisatie.

Componistenkwartier 

Het   Componistenkwartier   is een naoorlogse buurt van Apeldoorn Zuid. De buurt wordt begrensd door de Arnhemseweg, de Ravenweg, de Oude Beekbergerweg en   sprengen   aan de zuidzijde, tegen Malkenschoten. Het is een woonbuurt met voornamelijk huizen. In 1952 werden eerst de winkels met bovenwoningen langs de Schubertlaan gebouwd, in 1956 gevolgd door winkels en woningen langs Hofveld en Debussylaan. Het hart van de buurt is het Schubertplein, aanvankelijk met een rolschaatsbaan in het midden, in de jaren negentig moest deze echter wijken voor een supermarkt met omringende parkeerplaatsen. Aan het Schubertplein bevinden zich een grote supermarkt en diverse andere handelszaken. Op vrijdag wordt er een markt gehouden. Op het Schubertplein zijn er ook enkele flatgebouwen, gebouwd rond 1960. Kenmerkend voor het uitzicht van deze wijk is verder de klinkerbestrating. De buurt heeft een tamelijk volks karakter.

Rivierenkwartier 

Het    Rivierenkwartier of de Rivierenbuurt   kent 2.763 bewoners, verdeeld over 1.303 huishoudens. Het is een voor ruim 80% in de periode 1960-1969 gebouwde arbeidersbuurt, getypeerd door gedeelten met flats en rijhuizen. Aan de Waalstraat bevindt zich de Tabernakelkerk, een nog altijd modern kerkgebouw dat thans eigendom is van de    Nederlands Gereformeerde Kerk.    In het Rivierenkwartier bevindt zich ook het winkelcentrum Maasstraat, met onder andere een discountsupermarkt, een winkel in huishoudelijke benodigdheden en een plantenzaak. Het voorzieningencentrum   dok Zuid   bevindt zich in de wijk. Het Rivierenkwartier heeft een oppervlakte van 60,4 ha en een bevolkingsdichtheid van 4.575 inwoners/km².

Malkenschoten

Atriumgebouw   Centraalbeheer   met telefoon in 2009. Eind 2012 werd dit beeld verplaatst naar de parkeerplaats van het bedrijf

Malkenschoten bevindt zich net ten zuiden van het Componistenkwartier, aan de andere zijde van de   Dubbelbeek. Direct ten zuiden van de Dubbelbeek bevindt zich een aantal   recreatie- en sportvoorzieningen. Men vindt er het   Kinderparadijs Malkenschoten, een kinderboerderij met een grote speelplek voor de jongeren.    Daarnaast bevinden zich het Aquacentrum Malkander    en een pannenkoekenhuis. Op   Sportpark   Malkenschoten vindt men de terreinen van voetbalvereniging Apeldoornse Boys.

Direct ten zuiden van het recreatie- en sportgebied bevindt zich in   Malkenschoten   een aantal bedrijven op het Bedrijvenpark Malkenschoten. De organisatie   Bedrijven Kring Apeldoorn - Malkenschoten   noemt als belangrijkste pluspunt de bereikbaarheid via de nabijgelegen autosnelweg    A1. Het is het grootste aaneengesloten bedrijventerrein in Apeldoorn Zuid en biedt werk aan circa 7.000 mensen. Deze zijn werkzaam in onder andere een aantal grote ondernemingen.[13] De bekendste "Apeldoornse" onderneming in Malkenschoten is   Centraal Beheer. Door de uitbreiding van dit bedrijf (onder meer werden in 2013 de werknemers van de vestiging in Apeldoorn-centrum   hier ondergebracht) is het aantal werkenden hier sterk toegenomen, en werden in 2012 de wegen rondom het bedrijvenpark uitgebreid. Een andere bekende hier gevestigde firma is    HITT, een onderneming die is gespecialiseerd in   radarsystemen en -toepassingen. Onderdeel van het park is het voormalige terrein van    Philips, dat later het   Vision Park   werd. In 2013 is het herbouwd tot een campusachtig bedrijventerrein genaamd   Fizzion Parc.

Kayersmolen 

Kayersmolen   is een industriegebied dat is opgedeeld in Kayersmolen-Noord, Kayersmolen-Midden en Kayersmolen-Zuid. Kayersmolen was de naam van een   papiermolen   die bestaan heeft tussen 1705 en 1878.

Zuiderpark

Het   Zuiderpark    is een van de grootste parken van Apeldoorn. Het heeft de vorm van een langwerpige rechthoek die zich in noord-zuidrichting uitstrekt door de wijk. Het ligt midden tussen het Staatsliedenkwartier, het Componistenkwartier en het Rivierenkwartier. Aan de noordzijde bevindt zich een vijver, die in het winterseizoen dikwijls het toneel is van schaatsplezier. Er bevindt zich een terrein voor skateboarding. Ook dok Zuid en buurthuis Maasstraat bevinden zich er.

Als deel van het 'Masterplan Zuid' heeft de gemeente Apeldoorn grote aanpassingen aan het park ingezet. Dit zijn onder andere de bouw van dok Zuid, maar ook het opnieuw bovengronds leggen van de Kayersbeek.

dok Zuid

Op 24 augustus 2009 is in het Rivierenkwartier   dok Zuid          volledig in gebruik genomen.   dok Zuid is een    kulturhus, een multifunctioneel zorg- en voorzieningencomplex gelegen naast de Tabernakelkerk, op de plaats van het voormalige wijkcentrum Kayersheerdt in het Zuiderpark. Voorzieningen zijn onder meer drie basisscholen, een crèche, en Centrum voor Jeugd en Gezin, het filiaal 'Zuid' van de bibliotheek annex cultuurcentrum CODA en een gezondheidscentrum met onder andere huisartsen, fysiotherapeuten en een diëtistenpraktijk. Daarnaast zijn er wooneenheden.

H.H. Fabianus en Sebastianus

Kerk Fabianus en Sebastianus

In Apeldoorn Zuid bevindt zich op het Sebastiaanplein de   Rooms-Katholieke parochiekerk   van de H.H. Fabianus en Sebastianus, die in 1924           werd gewijd door mgr. Henricus van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht. De vorm van deze kerk, een ontwerp van kerkarchitect Jan van Dongen jr., is mede geïnspireerd op een   Veluwse schaapskooi. Toen de kerk werd gebouwd werd hij nog omgeven door Veluws heidegebied. In het interieur zijn de uit steen gehouwen beeltenissen van de   apostelen   uit het   Nieuwe Testament   opvallend.

In de jaren negentig is het    priesterkoor  gerenoveerd en het liturgisch centrum zo ingekleed dat het meer past bij de modernere tijd. In 2000 werd de kerk aangewezen als   rijksmonument. Vlak bij de kerk van Fabianus en Sebastianus staat een beeld van O.L.V. van   Lourdes. In 1974 droeg de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal   Alfrink, bij het gouden parochiejubileum in deze kerk een pontificale eucharistieviering op. Een jaar eerder vond hier een historische liturgie plaats volgens de    Slavisch-Byzantijnse ritus.

In 2012 bleek de bouwkundige staat van de kerk dusdanig slecht dat in mei van dat jaar tot sluiting werd overgegaan, die datzelfde jaar definitief werd. Tegenwoordig is er een kinderopvang in gevestigd.

Seminarie en Nederlands Politiemuseum

Schuin tegenover de kerk aan de Arnhemseweg bevindt zich het vroegere kleinseminarie van   aartsbisdom Utrecht (1933-1935, architect Jan M. van Hardeveld) met zijn kapel. Enkele jaren was het    Nederlands Politiemuseum   gevestigd in het gebouw, dat echter werd gesloten voor een grootscheepse verbouwing en tijdelijk werd gehuisvest in het centrum van Apeldoorn. Het complex werd verbouwd tot de nieuwe concernlocatie van de    Politieacademie, die in de zomer van 2010 werd geopend.

Winkelvoorzieningen

Apeldoorn Zuid beschikt met   het Hart van Zuid,   de Kayershof,   het Schubertplein en , Winkelcentrum Maasstraat   over een aantal grotere winkelcentra. Op het Schubertplein in het Componistenkwartier vindt elke vrijdag een warenmarkt plaats.

  

Bron Wikipedia